EMMA SHERIDAN (UK), SWEETEST WATER GIFT


Udstillingsperiode: 8. april - 18. september 2022 

Foto: Malle Madsen


*English below

Et af malerierne tager sit motiv fra en tidligere informations- og sikkerhedsplakat fra en togstation i London. Den
originale plakat blev lavet til at ledsage CCTV-optagelser af virkelige ulykkeshændelser med passagerer på
rulletrapper. Sammen med de mange andre plakater om sundhed, finans, bogholderi og jobsøgning, der hænger langs
væggene på togstationer og i Londons undergrundsbane, skabes en hverdagsagtig, men også sær og nærmest
foruroligende fortælling. En ballonmand med et udvandet, skrøbeligt og gennemsigtigt udseende er hastigt ved at løbe
op ad det første trin på en mørk rulletrappe, som kunstneren har malet med en intimiderende hældning.

Monday’s Row of Ashes er titlen på et andet maleri, der også har sit udspring i en iøjnefaldende annonce fra de engelske stationer. Her ser vi en række små hunde, hvis kroppe er forvredet en smule, så de tilsammen staver ordet ”mandag”. Det originale billede, fortæller kunstneren, er en annonce fra et jobsøgningsfirma med overskriften “Elsk mandage igen... Find et arbejde du elsker”. På maleriet befinder vi os i Londons undergrundsbane med de lodne væsner
hængende over os. Der er noget anmassende over motivet, som er holdt i en dyster farvepalet, og som i udtrykket lader
de ellers meget nuttede hunde krydse grænsen til det foruroligende.

Vi kommer vidt omkring, når Emma Sheridan transformerer og forhandler med eksisterende billeder og genstande.
Det kan være reklamer, historiske artefakter, personlige genstande og selve det rum, de hører til i. To af malerierne
forestiller nærbilleder af tæpper i et skævt perspektiv, hvor lyset står lavt ind fra siden. I det ene værk med titlen
Belgrade Bunny bliver vi trukket ned på gulvniveau til en lille ornamenteret kanin bygget af muslingeskaller og
placeret på tæppet. I et andet mere lyst og støvet motiv møder vi en netsuke, som er en Japansk miniskulptur fra
British Museums samling, oprindeligt brugt som hæfte eller knap i beklædning. Maleriets øvrige motiver tæller blandt
andre også en menneskehånd, der holder fast i en kattepote samt en fortolkning af en tegning af en ung pige af Ernest
Procter.

Hvert værk på udstillingen rummer sin egen fortælling og udtryk, men samlet set afdækkes en måde at se verden på,
eller måske nærmere en følelse, i de ofte antropomorfe stillebenmalerier og portrætter. Titlen SWEETEST WATER
GIFT
er en kort sammensmeltning af en tekst fra en Etsy-annonce, der sælger kæledyrslegetøj, og en sætning fra
bogen After London: En postapokalyptisk roman skrevet i 1885 af den engelske naturforfatter Richard Jefferies. I
romanen beskriver forfatteren et London efter en katastrofe, hvor vand oversvømmer gaderne, og hvor naturen har
indtaget byen. Måske er der en overordnet stemning eller et tema at finde bag titlens udspring, måske en følelse af
undergang og nye begyndelser i en kontinuerlig loop. Kunstneren taler om evige igangværende undergangstider, og at
en smule død flyder rundt sammen med en smule skønhed og lidt grimt i hvert billede. 

Emma Sheridan (f.1988) bor og arbejder i London.


Adresse:
HUSET FOR KUNST & DESIGN
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00
Lørdag og søndag kl. 12.00 -16.00
Gratis adgangFor mere information kontakt kunstnerisk leder Anna Margrethe Pedersen via e-mail:
info@hfkd.dk 


*English version: 

One of the paintings is a hazy altered version of an older network rail safety poster from London. The
original poster was made to accompany CCTV footage of real-life passenger incidents on escalators.
Displayed alongside the mundane health/wellness, finance, bookkeeping, and job finding posters that line
the walls of train stations and the London Underground it creates a strange and unsettling narrative. A watery
and translucent balloon man is about to run up the first step on the dark escalator. In the oil painting the artist
has stirred up the stairs in their uneasy incline.

Monday’s row of ashes is the title of another painting that also has its origin in an infectious
advertisement from public transport spaces. Here we see a row of small dogs whose bodies are contorted to
spell the word “Monday”. The original image, the artist tells us, is an advert from a job search company with
the strapline “Love Mondays again... Find a job you adore”. In the painting we find ourselves in the tube, the
furry creatures looming over us. There is something overbearing about the painting, adding to this the color
palette is dark and the saccharine dogs are crossing the line to unsettling in their expression.  

We are taken far and wide when Emma Sheridan transforms and negotiates with existing imagery and
objects, it being advertisements, historical artefacts, personal items, and the space in which they are
contained. Two of the paintings depict pitched perspective closeup scenes of rugs in the raking light. In
Belgrade Bunny you feel drawn into the floor level world at the scale of a small ornamental rabbit
constructed of shells. I yet another more light and dusty painting we meet a netsuke, a small Japanese
sculpture used as button for garments, from the collection at The British Museum. In other works we find a
human hand holding a cat’s paw as well as an interpretation of an Ernest Procter drawing of a girl. 

Each work in the exhibition contains its own narrative, but there is a general sense of a way of seeing the
world within the often anthropomorphic still life paintings and portraits. The title SWEETEST WATER GIFT
is an abridged combination of a text from an Etsy advert selling pet toys and a sentence from the book After
London
, a post-apocalyptic novel written in 1885 by English na-ture writer Richard Jefferies. In the novel
the author describes a London after a disaster, where water floods the streets, and nature has taken over
the city. Maybe there is an overall mood or theme to be found behind this amalgamation, maybe a sense of
doom and new beginnings in a continuous loop. The artist talks about eternal ongoing end times and that a
bit of death floats around together with a bit of beauty and a bit of ugly within each picture. 

Emma Sheridan (b. 1988) lives and works in London. Udstillingsprogrammet på HFKD er generøst støttet af Færchfonden, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden og Holstebro Kommune.

-

The program at HFKD is generously supported by Færchfonden, 15. Juni Fonden, The Danish Art Foundation, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden and Holstebro Municipality.

using allyou.net