HFKD CINEMA, "IN THE DARKNESS BIND THEM"

24.06.2023 - 24.03.2024


*English below

HFKD CINEMA 2023 PRÆSENTERER IN THE DARKNESS BIND THEM

Maintenancer
Sidsel Meineche Hansen & Therese Henningsen 2018, 13 min. Digital video med lyd
Maintenancer udforsker sexarbejde og vedligeholdelse af sexdukker i det tyske bordel Bordoll. Baseret på interviews med dominatrix, grundlægger og madame, Evelyn Schwarz, og hendes assistent dokumenterer den de indledende overgange til automatisering, hvor sexarbejdet skifter fra sexarbejderens fysiske krop til sexdukken eller robotten, med dukken som en samtalepartner hvis dødvægt kræver regelmæssig løft, desinfektion og reparation.
Tak til Evelyn Schwarz, dominatrix, grundlægger og madame hos Bordoll og hendes assistent (anonym).

Skarpretteren / Der Scharfrichter
Ursula Reuter Christiansen 1972, 35 min. 16 mm farve Mono
Filmens sluttekst lyder således: Skarpretteren er en musikalsk legende om kvindens fornedrelse og ophøjelse. Historien om min egen begravelse og begravelsen af den legendariske kvinde og fremstødet til et nyt liv i andre sammenhænge, hvor hun kan opfatte sig selv produktivt i et rimeligt samfund. Nu er hun biprodukt til manden, optaget af egne følelser, længsler, lyster og erindringer. Det er tyngende ballast. Blomsterkransen skal væk, men som en tornekrans er den trykket fast ned over panden, er næsten ikke til at rive af. Det næste store øjeblik i historien tilhører os.
Medvirkende: Ursula Reuter Christiansen, Christian Henriksen og Inger Petersen
Manuskriptforfatter: Ursula Reuter Christiansen
Filmfotograf: Henning Camre
Produktionsselskab: Ursula Film  

It’s Not Just Me, It’s Everybody
Charlotte Ercoli 2022, 6 min. Digital video med lyd
Musik video for Weyes Blood
Fra albummet And In The Darkness, Hearts Aglow på Sub Pop Records
Instruktør: Charlotte Ercoli
Producer: Sofie Warshafsky
Produktionsselskab: Glia Productions

Desde el Jardín
Sol Calero & Dafna Maimon 2016, 29 min. Single Channel HD-Video
Desde el Jardín imiterer ”telenovelaens” struktur og sætter kulissen af en overdådig hacienda i scene for at skabe den illusion af luksus, rigdom og glamour, som genren ofte repræsenterer. I arbejdet med kulturelle koder understreger Maimon og Calero den normaliserede sociale dynamik, der skildres i telenoveller, såsom kønsroller, socioøkonomisk positionering og klasseaspiration. De bruger grundlaget for denne diskurs og temaer såsom grådighed, misundelse, utroskab, familiedrama og tragikomik, til at skabe deres egen abstraktion og indføre ekstravagance til alle lag i denne assemblage.
Desde el Jardín blev filmet i 2016 i Caleros udstilling på David Dale Gallery, Glasgow. Videoen blev produceret af Conglomerate, inklusive musik, kinematografi, scenografi og optrædener fra Conglomerate-medlemmerne.
Medvirkende: Caique Tizzi i dobbeltrollen som Amazonas/Jenette

Little Jerry
Charlotte Ercoli 2022, 11 min.
Charlotte Ercolis, Little Jerry, der kanaliserer Jerry Lewis og The Three Stooges’ rene kaos og mixer det med hæftige rytmer og ubehagelige smashcuts, fortæller den vanvittige showbiz-fortælling om det forrykte, dysfunktionelle og jaloux forhold mellem en dukkekomiker (spillet af det virale videoikon Douglas Levison) og hans nervøse, inkompetente assistent, som også er hans søn. 


HFKD CINEMA 2023 PRESENTS IN THE DARKNESS BIND THEM

Maintenancer
Sidsel Meineche Hansen & Therese Henningsen 2018, 13 mins, Digital video with sound
Maintenancer explores sex work and the maintenance of sex dolls in the German brothel Bordoll. Based on interviews with dominatrix, founder and madame, Evelyn Schwarz, and her assistant it documents the initial transitions into automation, where sex work shifts from the physical body of the sex worker onto the sex doll or robot, with the doll as an interlocutor, whose dead weight demands regular lifting, disinfection and repair.
Thank you to Evelyn Schwarz, dominatrix, founder and madame at Bordoll and her assistant (anonymous).

Skarpretteren / Der Scharfrichter
Ursula Reuter Christiansen 1972, 35 mins, 16 mm colour Mono
The end credits reads: Skarpretteren is a musical legend about the degradation and exaltation of women. The story of my own funeral and burial of the legendary woman and the push for a new life in other contexts where she can perceive herself productively in a reasonable society. Now she is a by-product of the man, preoccupied with her own feelings, longings, desires and memories. It is heavy ballast. The flower crown has to go, but like a crown of thorns it is pressed down quickly over the forehead, is almost impossible to tear off. The next great moment in history belongs to us.
Cast: Ursula Reuter Christiansen, Christian Henriksen and Inger Petersen
Screenwriter: Ursula Reuter Christiansen
Cinematographer: Henning Camre
Production company: Ursula Film   

It’s Not Just Me, It’s Everybody
Charlotte Ercoli 2022, 6 mins, Digital video with sound
Music video for Weyes Blood
From the album And In The Darkness, Hearts Aglow on Sub Pop Records
Director: Charlotte Ercoli
Producer: Sofie Warshafsky
Production Company: Glia Productions

Desde el Jardín
Sol Calero & Dafna Maimon 2016, 29 mins, Single Channel HD-Video
Imitating the structure of telenovelas, Desde el Jardín recreates an opulent hacienda that creates the illusion of luxury, wealth and glamour that this genre often represents. Working with cultural codes, Maimon and Calero underline the normalized social dynamics that are portrayed in telenovelas, such as gender roles, socioeconomic positionality and class aspiration. They use the basis of this discourse, developed in plots of greed, envy, infidelities, family drama and tragic twists, to create their own abstraction, taking extravagance to all levels of the assemblage.
Desde el Jardín was shot in 2016 in Calero’s exhibition at David Dale Gallery, Glasgow. The video was produced by Conglomerate, including music, cinematography, set design and appearances from the Conglomerate members.
Starring: Caique Tizzi in the double role of Amazonas/Jenette

Little Jerry
Charlotte Ercoli 2022, 11 mins
Channeling the pure chaos of Jerry Lewis and the Three Stooges with jerky rhythms and discomfiting smashcuts, Charlotte Ercoli’s Little Jerry tells the deranged showbiz tale of the frenzied, dysfunctional, jealous relationship between a puppet comedian (played by viral video icon Douglas Levison) and his jittery, incompetent assistant, who is also his son. 


Adresse:
HUSET FOR KUNST & DESIGN
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00 (OBS! Lukket fredag d. 15/12)
Lørdag og søndag kl. 12.00 -16.00
Gratis adgangFor mere information skriv venligst til:
info@hfkd.dk 


Det årlige filmprogram IN THE DARKNESS BIND THEM sigter efter at vise nye og ældre kunstfilm på tværs af genrer, som spiller en vigtig rolle i den visuelle forståelse af kunst og samfund.
HFKD CINEMA, IN THE DARKNESS BIND THEM er blevet til i samarbejde med YEARS og er generøst støttet af:
Statens Kunstfond, Holstebro Kommune, Færch Fonden og Det Obelske Familiefond

/

The annual film program IN THE DARKNESS BIND THEM aims to show new and older art films across genres that play an important role in the visual understanding of art and society.
HFKD CINEMA, IN THE DARKNESS BIND THEM has been created in collaboration with YEARS and is generously supported by:
The Danish Arts Foundation, Holstebro Municipality, the Færch Foundation and the Obel Family Foundation

using allyou.net