GONNNNGGG
Ole bak Jakobsen

03.07 - 07.08 2015

GONNNNGGG ….. Et leksikon søger i princippet at beskrive alt om verden, og samme umulige postulat ligger i Ole Bak Jakobsens projekt, som er en stadig voksende samling af tegninger og tekster, der i princippet kan kurateres på utallige måder.
Projektet foldes nu ud i samtlige 4 sale i Huset for Kunst og Design i Holstebro (tidligere Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller museet). 
Tegningerne er nonfigurative og fundamentalt åbne for betydning, mens teksterne er små komprimerede udsagn, der væver konkrete historiske og politiske realiteter sammen med personlige, psykologiske og transcendentale strukturer.

Projektet bygger på dobbelrettetheden mellem billedet og teksten. Billeder læses og tekster er billeddannende, og den tekst, der præsenteres sammen med billedet, farver betydningen og omvendt. På den ene side er billedkunsten og betydningsdannelsen åben - på den anden side ekstrem skrøbelig.

Projektets tegninger og tekster har ingen faste makkere, men kan kombineres på utallige måder, og i løbet af udstillingsperioden finder forskellige ombytninger og gen-kurateringer af samlingen sted, så betydninger ændres og drejes i nye retninger.
Teksterne er skrevet med den skråskrift, Ole Bak Jakobsen lærte i sin skoletid og som møjsommeligt er genlært i denne sammenhæng - som en personlige udgave af  hardcore-konceptkunstens tekstbaserede tilgang.

En del af teksterne har som fixpunkter bestemte politiske og historiske begivenheder - eller har specifikke historiske personer som en slags talerør. Et talerør kan eksempelvis være Gudrun Ennslin fra Rote Arme Fraktion og et fixpunkt Stammheimfængslet, hvor hun og de andre topnavne fra gruppen sad fængslet.

Ligeledes optræder blandt andet Warhols The Factory, Abu Ghraib fængslet og fodboldklubben Leeds United som andre fixpunkter, mens blandt andre Winnie Mandela, John Holmes og Carl Gustav Jung er talerør. I dette reference-akkumulerende og idiosynkratiske korpus fremkaldes nogle generelle psykologiske strukturer, der ligger implicit i det politiske.

Projektet trækker dels på den dynamiske situation, at mennesker og kulturer lever op og ned af hinanden i den samme verden - men med meget forskellige tilgange til den. Men også på en fascination af Umberto Ecos tænkning om Det åbne værk, hvori mening skabes både internt i kraft af værkets forskelligartede elementer og i kraft af den enkelte beskuers kontekstuelle tilgang til det. De mest interessante værker er således de, der tilbyder størst bevægelighed mellem værkets elementer og beskuerens forventning og fortolkning af dem. 
Kunsten er et af de få steder, hvor destabiliteten og bevægeligheden forsøgsvis favnes, og hvor det mest fremtrædende koncept de sidste 100 år har været dens kritik af autoritative, definitive og ensrettede udsagn.
Information:   Tlf: 26281105
   e-mail: olebakjakobsen@gmail.com   hp: 
www.olebakjakobsen.dk


using allyou.net