STRØG
Søren Sejr

Udgangspunktet for Sejrs kunstneriske projekt er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling, akryl og oilstick i skabelsen af kompositioner med en stærk fornemmelse af rumlighed og nærvær.

Motiverne har udgangspunkt i skulpturelle, vaselignende figurationer med abstrakte plantevækster. Men i Sejrs univers hersker kravet om den fuldendte komposition, og i sin endelige form er værket blevet overtaget af modvægte, kompensationer og supplementer, der hensynsløst skygger for det oprindelige, figurative motiv. (Nøje tilføjet i stræbelsen efter kompositorisk fuldendthed beretter disse elementer om harmoni, æstetik og om kunstværket som idealtilstand. Men de udstiller samtidig hvordan idealbillede og æstetik i meget konkret forstand indskrænker handlemulighederne for kunstneren under værkets tilblivelse.) Så mens nature morte-motivet kunne kaldes klassisk og ufarligt, forekommer skønheden i Sejrs univers alligevel at være påfaldende forræderisk. Noget skal holdes i ave.

Sejrs kontrollerede blik og kampen for kompositorisk ligevægt får modspil af de langt mere intutive strøg af oilstick, der lægger sig i et fedt og glinsende lag på og omkring den centrale komposition. Her tilføres udstillingen en mere fysisk dimension, og spillet mellem de forskellige stofligheder og det til tider grove og ubehandlede lærred trækker uundgåeligt beskueren tættere på. Ind hvor værket sanses snarere end ses. For Sejr er motivverdenen og dens mulige symbolik således ikke væsentlig. Omdrejningspunktet er derimod definitionen af rum i billedfladen, fornemmelsen af materialitet samt en legende dialog mellem former og farvefelter. Samme udgangspunkt har Sejr med udstillingens to keramiske værker. Ligesom i malerierne arbejder Sejr her med komposition og rumlighed, men skulpturernes spejlblanke overflade og legen med lerets tyngde afslører helt andre præmisser. Selvom mediet er nyt for Sejr, fremstår værkerne ubestridt vellykkede.

De imposante malerier og skulpturer ledsages af en serie skalamæssigt mindre værker. Her er maling og oilstick ikke lagt ovenpå et lærred, men felter og objekter er indprentet med kuglepen i en blød plade. Materialevalget skaber en illusion om at værkerne blot er hurtigt nedfældede skitser, selvom motiverne tydeligt er lige så kompositorisk komplekse som de større værker. Fysikken i den mindre illustration får dog en større vildskab end i det store maleri, og de ydmyge materialer angiver en mindre grad af æstetisk forpligtelse. Foruden at være legitime værker i sig selv opnår illustrationerne karakter af forarbejder, hvor flere af kompositionerne kan genkendes i de større værker.

Søren Sejs abstrakte univers er åbent, og i første omgang er initiativet overladt til beskueren. Men tematisk lander man hurtigt i en konflikt mellem kontrol og afmagt, bevidsthed og intuition samt en farvemæssig og kompositorisk balance, der er ligeså skrøbelig som den er fuldendt. Inspirationen er klassisk modernistisk, både hvad angår tematik, farveholdning og komposition. Henri Matisse, Per Kirkeby, Cobra, Richard Mortensen, Georg Baselitz og Philip Guston runger i baggrunden. Men Sejr har mere til fælles med en senere tradition for dansk malerkunst, hvor egne regler opbygges og udfordres i et tilsyneladende banalt og hverdagsligt miljø.

Søren Sejr er født 1981. Uddannet fra Aarhus Kunstakademi. Bor og arbejder i Aarhus.

using allyou.net