THERE ARE SOME ENTERPRISES IN WHICH A CAREFUL DISORDERLINESS IS THE TRUE METHOD
(Der er somme foretagender, i hvilke en vis planmæssig mangel på orden er den rette metode)

29.01.16 - 28.02.16

En udstilling om systemer og fejl af Anna Bak og Anne Munnecke ved Huset for Kunst og Design, Holstebro.
Anna Bak og Anne Munnecke har et interessefælleskab i fascinationen af systemer, hellig geometri og den menneskelige fejl der opstår i produktionen af værker. System og fejl er to sider af samme sag. Hvis man først har påstået at der er et system, har man også åbnet op for muligheden for fejl.Fejlen i systemet kan være til stor irritation, et belastende element, der bryder med ordenen, men kan netop af samme grund også være en stor befrielse for øjet og give en lettelse over at intet er fejlfrit.

I arabisk tæppevæveri er der tradition for at væve en enkelt fejl ind i de ægte tæpper, da kun Allah er perfekt.
Og ligesom mennesker begår naturen nogle gange fejl. I den biologiske verden spiller tilfældet og fejlen en central rolle i evolutionshistorien. Evolutionen er styret af genetiske mutationer, nogle er gode og forbedrer vore mulighed for overlevelse, mens andre giver dårligere overlevelses betingelser, og med tiden forsvinder fra vores gener.Systemer kan være retningslinjer, metoder og dogmer at arbejde sig frem efter. De kan være effektive at bruge som arbejdsværktøj. Men oftest sker det interessante og banebrydende når undtagelsen indtræffer og uventede resultater opstår.

Udstillingens titel er et citat taget fra Moby Dick af Herman Melville og henviser til hvalfangst og dertilhørende filosofiske overvejelser. Kaptajn Ahabs jagt på den store hvide hval, er et billede på menneskets begær og stræben efter at have fuld kontrol. I Ahabs system skal Moby Dick destrueres, førend der kan blive balance i hans verden igen.
Romanens form bliver af fagfolk beskrevet som et patchwork af forskellige genrer, motiver og stilarter der dukker op i tilfældig rækkefølge. Melville ville det hele, men han ville aldrig helheden eller det formfuldendte afrundede værk. Noget der ligger ganske godt i tråd med udstillingens tema og værker.

I denne udstilling har Bak og Munnecke valgt at vise en række værker som alle bunder i interessen for systemet. Og forkærligheden for de fejl der opstår i arbejdsprocessen. Værkerne er ikke lavet i fælleskab og giver derfor et godt indtryk af deres individuelle praksisser. Diversiteten i de to kunstneres tilgang til emnet skaber et meditativt rum hvor de enkelte værker alle bliver en del af en større dialog om systemer og kvaliteten ved fejl.

Anne Munnecke og Anna Bak tog begge afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2012.

Anna Bak arbejder med materialer der er naturlige eller tidsløse. Et centralt fokus i hendes praksis er en fascination af naturen, ikke bundet i en romantisk og æstetisk dyrkning af dens storhed, menmere i en undersøgelse af den måde, folk observerer og forholder sig til naturen på et mere eksistentielt plan. I denne udstilling viser hun skulpturelle og grafiske værker, der kredser om systemet som en rituel kontinuerlig handling. Et fremgangsdogme at arbejde udfra, metoder der styrer arbejdsprocessen, hvor den vedvarende gentagelse er afgørende for resultatet.

Anne Munnecke er optaget af æstetiserede mønstre, kulturelt defineret udsmykning og semiotik. Hendes centrale fokus er primært, hvorledes en form bliver til et symbol. På udstillingen viser hun papir- og tekstil-værker der tager udspring i hellig geometri, systemer i naturen og perceptions psykologi. Munneckes værker tager oftest udspring i omfattende research af narrativer, koncepter eller indtryks- og billedindsamling.

using allyou.net