HANNAH QUINLAN & ROSIE HASTINGS, "INSIDE"

18.03.2023 - 04.06.2023

Fotos: David Stjernholm


*English below

Arkitektur og interiør er i fokus i Hannah Quinlan og Rosie Hastings kunsteriske arbejde; hvordan det reflekterer magtstrukturer og former menneskers adfærd, og hvem vores private og offentlige rum er skabt til. Dukkehusene i udstillingen INSIDE repræsenterer en særlig type af britisk arkitektur, nærmere bestemt viktorianske forstadshuse (bygget henover mere end et århundrede), der fungerer som beholdere for specifikke normer og ideer om familieliv, kønsroller, klasse og seksuel orientering. Ifølge Huw Lemmey har denne arkitektur i århundreder iscenesat “faderens private bastion” som en reflektion af det britiske imperies magtstrukturer og visioner.

Dukkehuset er mange ting: en form for mikrokosmos, hvori små piger opfordres til at mime det liv, der leves omkring dem eller det, der drømmes om at leve. Det er en slags mise en abyme, et billede i et billede eller en fortælling i en fortælling. Dukkehuset afspejler en opretholdelse af familiestrukturer, også selvom disse historisk set er undertrykkende. Og så er dukkehuset også en form for mulighedsrum, hvorfra nye metoder og motiver kan tænkes ind og udspilles. De tomme, fraflyttede huse føles ikke hjemlige, men en smule uhyggelige. De er nedskalerede faksimiler eller stereotype iscenesættelser af menneskers intime liv og levned.

INSIDE er en installation, der kombinerer et omfattende lydværk med femten dukkehuse. Dukkehusene er fundet i Storbritannien, og de repræsenterer britiske, arkitektoniske stilarter fra slutningen af det 19. århundrede til nu. Installationens lydelementer er komponeret af Owen Pratt; det er en omfattende samling af både fundet og originalt materiale med en varighed på 50 minutter (i loop).

Til udstillingen vises parrets film Portraits (2021) i biografen. Derudover har Hastings og Quinlan stået bag en udgivelse til udstillingen lavet i samarbejde med HFKD. Publikationen indeholder fotos af dukkehusene interiører, som er mørklagte i udstillingen. Til udgivelsen har føromtalte forfatter og kunstner Huw Lemmey skrevet et essay om det britiske forstadshus og dets betydning for kvinders og homoseksuelles rettigheder, og den britiske kunstner og forfatter Rene Matić har bidraget til udgivelsen med et digt.

Hannah Quinlan & Rosie Hastings er aktuelle med en soloudstilling på Tate Britain og modtog i 2020 The Jarman Award for Emerging Film Artists. De har udstillet i Storbritannien og internationalt på bl.a. Kunsthalle Osnabrück (2022) og Isabella Bortolozzi (2020) i Tyskland, Whitechapel Gallery (2020) og Arcadia Missa (2021) i London, MOSTYN (2020) i Llandudno, Wales og Pinchuk Art Center (2021) i Kyiv, Ukraine.

Udstillingen er venligst støttet af Det Obelske Familiefond, Holstebro Kommune, 15. Juni Fonden, Færchfonden og Statens Kunstfond.


.


Exterior and interior architecture has been an important topic in Hannah Quinlan and Rosie Hastings’ work; how it reflects power dynamics and shapes people’s behaviour, asking questions about who our private and public spaces are made for. The doll houses in the exhibition INSIDE reflect a certain type of British architecture, more specifically suburban Victorian houses (built over a span of more than a century) that pose as ideal containers for specific norms and ideas about family life, gender roles, class, and sexual orientation. According to Huw Lemmey, this architecture bears witness to centuries of staging this “private bastion of the father” as a reflection of the power structures of and visions for the British Empire.

The doll house is representative of many things. It is a microcosm where little girls are encouraged to mimic the lives around them or to live out the fantasy of a certain life. A small facsimile of intimate human existence. It is a mise en abyme– a picture within a picture or a story within a story; the doll house reflects the upkeep of stereotypical family structures, but simultaneously offers a room of possibilities wherein new methods and new motifs can be staged and played out. In INSIDE, we encounter these houses empty and abandoned, and rather than homely, they feel unsettling. The structure is left bare and the sound becomes a ghost-like presence of what has been and what could be reimagined.

INSIDE is an installation that combines a multi-channel sound work with fifteen found dollhouses sourced in the UK, representing various domestic architectural styles from the late 19th century to the present day. The installation’s sound element has been composed by Owen Pratt; 50 minutes in length and on a loop, the sound work comprises many fragments of both found and original material.

For the exhibition Quinlan and Hastings’ video work Portraits (2021) is shown in the HFKD Cinema. Additionally, the couple has created a publication for the exhibition in collaboration with HFKD. The book contains photos of the dolls houses interiors which remain obscured in the installation. For the publication, the aforementioned writer and artist Huw Lemmey has written an essay about the British suburban house and its significance for women's and gay rights, and the British artist and writer Rene Matić has contributed to the publication with a poem.

Hannah Quinlan & Rosie Hastings currently have a solo exhibition at Tate Britain and received The Jarman Award for Emerging Film Artists in 2020. They have exhibited in the UK and internationally at e.g. Kunsthalle Osnabrück (2022) and Isabella Bortolozzi (2020) in Germany, Whitechapel Gallery (2020) and Arcadia Missa (2021) in London, MOSTYN (2020) in Llandudno, Wales and Pinchuk Art Center (2021) in Kyiv, Ukraine.

The exhibition is kindly supported by Det Obelske Familiefond, Holstebro Kommune, 15. Juni Fonden, Færchfonden and the Danish Arts Foundation.


Adresse:
HUSET FOR KUNST & DESIGN
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00
Lørdag og søndag kl. 12.00 -16.00
Gratis adgangFor mere information kontakt kunstnerisk leder Anna Margrethe Pedersen via e-mail:
info@hfkd.dk

using allyou.net