Soloudstilling på HFKD:

REBA MAYBURY
MORALISTS AT A COSTUME PARTY

Udstillingsperiode: 01.04.2021 - 08.08.2021


Foto: David Stjernholm / @david_stjernholm 


*English below

Lady Godiva (døde mellem 1066 og 1086) eller Godgifu på oldengelsk, var en sen-angelsaksisk adelskvinde, som er relativt veldokumenteret som værende Lenfric, jarl af Mercias hustru, og protektor for forskellige kirker og klostre. I dag er hun primært husket for legenden, dateret tilbage til det 13. århundrede og muligvis tidligere, i hvilken hun red nøgen – kun dækket af sit lange hår – gennem Coventrys gader i protest mod de undertrykkende skatter, som hendes mand, Lenfric, påtvang sine undersåtter. Udtrykket ”Peeping Tom” refererer til en voyeur eller lurer og stammer fra senere versioner af legenden, i hvilken en mand ved navn Thomas lurede på hende under ridtet og blev blind eller døde. (Kilde Wikipedia) 

I slutningen af september 2020 befandt Reba Maybury sig i et boardingområde i en lufthavn på vej til et kunstnerophold. Flyet var forsinket og en anden passager, en mand, ønskede at indlede en samtale med Hende. Efter at have vurderet mandens umiddelbare væsen, besluttede Hun, at han nok var okay at tale med. Da Hun fortalte om målet for sin rejse, og hvad Hendes arbejde handlede om til den noget gennemsnitlige mand, blev han helt opslugt af Hende, hvilket kedede Hende. Han forklarede, at han var klar til at forstå kvinder, nu hvor hans børn var ved at være store, og desuden at hans egen mor var en kold person. Da de endelig befandt sig på flyet, byttede han sæder for at være tæt på Hende. Hun besluttede sig for at falde i søvn, da tanken om tre timers smalltalk måske ikke var stødende som sådan, men simpelthen kedelig. Ved ankomsten i lufthavnen skiltes de. Tidlig næste morgen ankom manden ved Mayburys vens galleri i den nye by. Hendes ven advarede Hende om mandens tilsyneladende desperate og forfjamskede jagt. Maybury tændte sin telefon og fandt her adskillige forsøg på at få fat i Hende, selvom Hun på flyet havde undveget hans forsøg på at få Hendes telefonnummer. Det var her, Hun opdagede, at han havde taget et billede af Hende, mens Hun sov på flyet, og at han havde lagt det op på de sociale medier. Da han blev konfronteret
med dette, forklarede han sig med, at det var et smukt foto. Det fik ét ”like”. 


Reba Maybury f. 1990 (UK) er kunstner, forfatter og politisk dominatrix og arbejder tid tider under navnet Mistress Rebecca. ”Moralists at a Costume Party” er hendes første institutionelle solo-udstilling i Danmark.

Seneste, nuværende og kommende udstillinger inkluderer HFKD, Holstebro, DK; MACRO, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, IT; Luma Westbay, Zurich, CH, Arcadia Missa, London, UK; og gruppeudstillinger på Charlottenborg, København, DK; Gavin Brown’s Enterprise, New York, US; ICA, London, UK; Museum og Modern Art Warsaw, PL; P.P.O.W, New York, US; Karma Interntational, LA, US. Seneste oplæsninger og performances inkluderer White Columns, New York, US; Bridget Donahue, New York , US, Schloss, Oslo, NO; Balice Hertling, Paris, FR; Goldsmiths CCA, London, UK; og LC Queisser,a Tbilisi, GE. 

Hun er repræsenteret af Arcadia Missa i London, UK.


Udstillingen varer indtil d. 8. august 2021, og vises sammen med soloudstillingen "LENGJAST" af Mette Rasmussen. Adresse:

HUSET FOR KUNST & DESIGN
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00
Lørdag og søndag kl. 12.00 -16.00
Gratis adgang

OBS:
Vi overholder alle til enhver tid gældende retningslinjer. Begge udstillinger kan opleves i åbningstiden ved forevisning af gyldigt Corona-pas. Alle besøgende skal bære mundbind under besøget. For mere information, samt billeder af udstillingen,
kontakt kunstnerisk leder Anna Margrethe Pedersen via e-mail:
kunsthalHFKD@gmail.com


*English version:
Lady Godiva (died between 1066 and 1086), in Old English Godgifu, was a late Anglo-Saxon noblewoman who is relatively well documented as the wife of Leofric, Earl of Mercia, and a patron of various churches and monasteries. Today, she is mainly remembered for a legend dating back to at least the 13th century, in which she rode naked – covered only in her long hair – through the streets of Coventry to gain a remission of the oppressive taxation that her husband, Leofric, imposed on his tenants.
The name ”Peeping Tom” for a voyeur originates from later versions of this legend, in which a man named Thomas watched her ride and was struck blind or dead. (source Wikipedia)

In late September 2020 Reba Maybury was sitting inside a boarding room of an airport on Her way to an artist residency. The flight was delayed and another passenger, who was a man, wanted to engage with Her. Upon sizing the man up she decided he seemed fine to talk to and when disclosing Her reason for travel and what Her ‘work is about’ to the average man, he became engrossed which bored Maybury. He went on to discuss that he was ready to understand women now that his children had grown up and that his mother was cold. Once on the plane, he swapped seats to be close to Her. Maybury decided to fall asleep as the idea of three hours of small talk was not offensive to her but was simply dull. On arrival they were separated at the airport. Early the next morning the man arrived at Maybury’s friends gallery in the new city. Her friend alerted Her to his apparent desperate and flustered hunt for Her. Maybury opened Her phone to find various attempts of communication with Her although She had avoided his attempts to get Her phone number. This was when She discovered that he had posted a photo of Her sleeping on the plane to his social media. When confronting him about it he told Her it was a beautiful photo. It received one like.

Reba Maybury b. 1990 (UK) is an artist, writer and political dominatrix sometimes working under the name Mistress Rebecca. This is her first institutional solo show in Denmark. 

Recent, current and upcoming shows include HFKD, Holstebro, DK; Museum of Contemporary Arts, Rome IT; Luma Westbau, Zurich CH; Arcadia Missa, London UK and group shows at Charlottenborg, Copenhagen DK; Gavin Brown’s enterprise, New York, US; Institute of Contemporary Arts, London, UK; Museum of Modern Art, Warsaw PL; P.P.O.W, NYC, US; Karma International, LA, US. Recent readings, performances and talks include White Columns, NYC, US; Bridget Donahue, NYC, US; Schloss, Oslo, NO; Balice Hertling, Paris, FR; Goldsmiths CCA, London, UK and LC Queisser, Tbilisi GE. 

She is represented by Arcadia Missa, London.

The exhibition is open by appointment until April 21st when we again open our doors to the public.

For further information and images contact artistic director Anna Margrethe Pedersen at kunsthalhfkd@gmail.comUdstillingsprogrammet er støttet af / The program at HFKD is supported by:

Holstebro Kommune/Holstebro Municipality, Færchfonden, Statens Kunstfond/The Danish Art Foundation, 15. Juni Fonden og/and Augustinus Fonden.

using allyou.net